Truyện Ngôn Tình

Đã Kết Nối WiFi Nhà Anh, Em Chính Là Người Của Anh

5 chương
Về Trễ

66 chương
Osin Không Biết Cười

59 chương
Vương Phi Của Quỷ Vương

88 chương
Vậy Thì Ở Bên Nhau

5 chương
Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

82 chương
Chấp Niệm Tương Ngộ

111 chương
Xuân Ấm

81 chương

86 chương

110 chương

58 chương

98 chương

57 chương

64 chương

54 chương

4 chương

11 chương

7 chương

75 chương

82 chương

101 chương

32 chương

38 chương

77 chương

10 chương
Truyện ngôn tình là thể loại truyện có những tình tiết chính thiên về lãng mạn, xuyên suốt qua mạch truyện chính là những sự kiện buồn vui của nhân vật chính trong tình cảm và nhân sinh.