Truyện Tiên Hiệp

Đại Ma Vương

1027 chương
Đại Chúa Tể

1563 chương
Yêu Giả Vi Vương

1207 chương
Yêu Cung

1089 chương
Vũ Động Càn Khôn

1309 chương
Vũ Toái Hư Không

405 chương
Vũ Thần

1308 chương
Vũ Nghịch Càn Khôn

2157 chương
Võ Động Thiên Hà

674 chương
Vô Tự Thiên Thư

283 chương

848 chương

1205 chương

261 chương

432 chương

915 chương

1341 chương

893 chương

435 chương

1253 chương

128 chương

258 chương

671 chương

697 chương

1788 chương

140 chương

1449 chương

1503 chương

1976 chương

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện có những yếu tố huyền ảo, mạch truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới thân tiên đầy mê hoặc những cũng không kém phần nguy hiểm của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiên Tiên
 • Thượng Tiên
 • Kim Tiên
 • Huyền Tiên
 • Đại La Kim Tiên
 • Tiên Vương
 • Tiên Tôn
 • Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.