Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

51 chương
Quỳnh - Thiên Nguyên

16 chương
Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

22 chương

83 chương

50 chương

7 chương

24 chương

28 chương

11 chương

65 chương

79 chương

20 chương

27 chương

15 chương

50 chương

33 chương
Truyện teen là thể loại truyện được viết dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn, tâm hồn đầy hồn nhiên và mộng mơ. Truyện thường tả về các mỗi tình tuổi học trò đầy hồn nhiên và tươi sáng.