Thông tin truyện

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Tác giả:

Nguồn: Wattpad.com/user/FWhales
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt
Tên Hán Việt: Bất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên (不见上仙三百年 - 木苏里)
Thể loại: Nguyên sang, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE.
Tình trạng bản gốc: Đang ra 94 chương 
Edit: FWhales
Wordpress: https://delfwhales.wordpress.com/

Văn án

Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.

Một nửa còn lại thì sao?

Nửa còn lại đều đã là vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.

Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm va vẫn còn tồn tại.

Tag: Cường cường, Tiên hiệp, Tu chân, Tương ái tương sát, Điềm văn

Vai chính: Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên (Miễn) 

Một câu tóm tắt: Thiên cơ bất khả tiết lộ

Dàn ý: Cuộc sống quý giá

Bình luận truyện