Thông tin truyện

Cá Nằm Trên Thớt

Cá Nằm Trên Thớt
Nguồn: Traxanhsuada.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 9.3/10 từ 6 lượt
Thể loại: Hiện đại, hư cấu, chiến tranh, quân đội, con tin, cường cường, ngược luyến, chủ thụ, hắc ám, nhiều CP, HE
Edit: Sói

Văn án

Một con “khỉ núi” bắt người về làm tù binh.

Đang suy nghĩ sẽ bị hành hạ, áp bức thế nào, ngờ đâu bị ép “bán mông”…

Đại khái: Khi một quan văn cùng tiểu bí thư của cậu bị bắt vào trong núi làm áp trại tiểu ca

Bình luận truyện