Truyện Full

Một Đóa Hoa Hồng Gai

14 chương
Chuyện Lãng Mạn Của An Nhiên

10 chương
Bảy Mươi Bảy Đêm

12 chương
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

162 chương
Phận Hồng Nhan

29 chương
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

133 chương
Kiêu Căng À? Anh Đây Thích

57 chương

12 chương

4 chương

4 chương

9 chương

31 chương

47 chương

68 chương

96 chương

3 chương

48 chương

13 chương

130 chương

8 chương

114 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.