Truyện Full

Sương Trên Nghiên Mực

9 chương
Nơi Để "Cất Lời"

99 chương
Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Hoàng Đế

8 chương
Sao Băng Mùa Hè

9 chương
Mưu Đoạt Ánh Trăng

17 chương
Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

229 chương
Vùng Quê Thối Nát

15 chương
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu

93 chương
Người Tình Trong Gương

34 chương
Thợ Sửa Giày

121 chương

126 chương

58 chương

99 chương

3 chương

3 chương

75 chương

8 chương

87 chương

20 chương

167 chương

46 chương

41 chương

9 chương

5 chương

102 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.