Truyện Full

Hai Mươi Ba Tháng Năm

7 chương
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

106 chương
Tối Nay Đi Gặp Em

30 chương
Vãn Tinh - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

5 chương
Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

10 chương
Yêu Em Gái Của Bạn Thân

100 chương
Tương Tư Như Cố

10 chương
Anh Ấy Là Sao Trên Trời

7 chương

95 chương

71 chương

10 chương

7 chương

63 chương

24 chương

9 chương

41 chương

752 chương

43 chương

16 chương

5 chương

46 chương

83 chương

56 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.