Truyện Full

Vả Mặt Trà Xanh

22 chương
Kết Hôn Rồi Yêu - Đinh Thập Tam

11 chương
Tiếng Lòng Sinh Tử

21 chương
Sâm Cảnh Bệnh

5 chương
Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

18 chương
Phản Hồi Sai Lầm

14 chương
Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

31 chương
Vụng Trộm Yêu Anh

53 chương

132 chương

10 chương

7 chương

5 chương

3 chương

118 chương

70 chương

64 chương

99 chương

83 chương

31 chương

56 chương

7 chương

3 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.