Truyện Full

Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

45 chương
Vén Màn Đêm

3 chương
Chiêu Ninh Công Chúa

3 chương
Em Có Tâm Thần Tôi Vẫn Yêu Em

5 chương
Ngủ Sớm Một Chút

89 chương
Nghịch Hỏa

84 chương
Ánh Trăng Cuối Cùng

10 chương
Trùm Trường Siêu Manh

7 chương

9 chương

14 chương

7 chương

4 chương

66 chương

8 chương

10 chương

3 chương

2 chương

4 chương

14 chương

8 chương

4 chương

3 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.