Truyện Full

Đại Sư, Độ Ta Kiếp Này

11 chương
Diêm Vương Canh Ba

24 chương
Nguyên Huyết

177 chương
Tổng Tài Nhỏ Thật Đáng Yêu

9 chương
Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

135 chương
Hóa Ra Người Ở Nơi Này

70 chương

173 chương

98 chương

50 chương

103 chương

89 chương

25 chương

104 chương

64 chương

86 chương

74 chương

33 chương

33 chương

74 chương

35 chương

40 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.