Truyện Full

Trọn Đời Bên Em

62 chương
Mưu Sắc

49 chương
Chuyện Xấu Trên Giường

10 chương
Man Nữ Hiệp

10 chương
Tuyết Hoa Phong Nguyệt

36 chương
Tướng Cướp Liêu Đông

58 chương
Tục Huyết Hải Thâm Thù

24 chương
Tu La Thất Tuyệt

40 chương
Tử Ảnh Đan Tâm

40 chương

14 chương

27 chương

52 chương

28 chương

1338 chương

12 chương

10 chương

9 chương

16 chương

87 chương

44 chương

64 chương

35 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.