Truyện mới cập nhật

Thần Ma Cửu Biến

542 chương
Thần Ấn Vương Tọa

334 chương
Tân Giới

49 chương
Tà Đạo Tu Tiên Lục

276 chương
Cửu U Long Giới

351 chương
Sát Vương

593 chương
Phong Lưu Pháp Sư

674 chương
Phiêu Miễu Chi Lữ

304 chương
Phi Thăng Chi Hậu

746 chương
Nghịch Thủy Hàn

111 chương

541 chương

803 chương

1062 chương

522 chương

180 chương

984 chương

602 chương

685 chương

1583 chương

1143 chương

969 chương

624 chương

223 chương

714 chương

371 chương

336 chương

394 chương

998 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.