Truyện mới cập nhật

Chúa Đảo Xa

11 chương
Tên Của Đóa Hồng

74 chương
Máu Lạnh

17 chương
Bữa Sáng Ở Tiffany’s

11 chương
Tình Nguyện

20 chương
Trùng Sinh Nông Phu

73 chương
Lằn Ranh Sinh Tử

12 chương

80 chương

10 chương

30 chương

62 chương

28 chương

25 chương

31 chương

13 chương

20 chương

7 chương

56 chương

61 chương

66 chương

28 chương

68 chương

21 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.