Truyện mới cập nhật

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

188 chương
Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

57 chương
Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

208 chương
Chân Tình Ngàn Năm

105 chương
Bộ Bộ Kinh Tâm

126 chương
Bang Chủ Biết Yêu

39 chương
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

322 chương

546 chương

9 chương

514 chương

567 chương

424 chương

56 chương

481 chương

761 chương

248 chương

792 chương

385 chương

425 chương

244 chương

250 chương

790 chương

586 chương

1470 chương

688 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.