Truyện mới cập nhật

Có Một Loại Yêu Ai Dám Nói

11 chương
Chung Vô Diệm

77 chương
Cầm Thú Đại Chiến

70 chương
Tuyệt Thế Bạch Mù Sương

1 chương
Chiến Lang

52 chương
Chi Hương Như Tô

46 chương
Bạn Trai Của Tôi Là Thái tử

10 chương

45 chương

72 chương

136 chương

9 chương

43 chương

10 chương

6 chương

11 chương

10 chương

24 chương

76 chương

71 chương

17 chương

19 chương

14 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.