Kẻ Thay Thế

Chương 811.

Hiện tại nghĩ kỹ, tôi là người mạnh mẽ đến nhường nào, tôi giỏi tự mình điều chỉnh đến nhường nào. Anh ta kêu tôi cút về quê, tôi còn chưa cút đây.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi tìm giúp anh ta một ngàn một vạn lý do, lại đưa ra không nổi cho bản thân một lời giải thích.

Ngoại trừ tôi yêu anh ta.

Hôm ấy, tôi vừa nhìn Wechat của A Vũ vừa khóc, nói Giang Minh bảo tôi cút. Anh ta thì vẫn như trước, nằm bên cạnh tôi ba giây đã ngủ.

Vù vù.

A Vũ nói, nếu anh là em, hiện tại liền lập tức rời đi.

Đêm hôm ấy mưa rất to, A Vũ cầm một chiếc ô đen, đứng đợi tôi trong màn mưa, nói A Viện, chỉ cần em xuống lầu, anh lập tức đưa em đi.

A Vũ nói, A Viện, anh đợi em nhiều năm như thế, anh từ nhỏ đã thích em, em có biết không?

A Vũ nói, anh có điểm nào không bằng anh ta, luận tài năng luận tiền tài luận tướng mạo, anh có điểm nào không bằng anh ta. A Viện, em nói anh biết anh có điểm nào không bằng anh ta.

Tôi không biết, tôi cũng không nỡ.

Sau này có người hỏi tôi, vì sao tình yêu lại khiến con người trở nên hèn mọn. Nhưng tình yêu có thật sự khiến con người hèn mọn không? Nếu có thể khống chế thì đâu còn là tình yêu nữa, có đúng không?

Hôm đó, A Vũ gửi cho tôi một câu: Em hèn hạ, anh cũng không hơn.