Thông tin truyện

Không Phụ Lòng Thanh Xuân

Không Phụ Lòng Thanh Xuân
Nguồn: Punyleland.wordpress.com
Trạng thái: Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 3 lượt
Thể loại: Hiện đại, mối tình đầu, yêu thầm, HE.
Nhân vật chính: Mộc Tiểu Dực, Từ Hạo
Editor: Puny
Nguồn raw: Chị Tâm Tít Tắp 
Bìa: MMoc

Văn án

Thế gian vô số người, nhưng trong hàng ngàn vạn người kia, tôi vẫn có thể bắt lấy thân ảnh cậu trong đó

Làm sao tôi có thể nhận ra cậu nhanh như vậy sao?

Bởi vì mọi người đều đi trên đường, còn cậu, cậu đi vào tim tôi!

- -----------

Đây là suy nghĩ của Từ Hạo trong một thời gian dài trước khi anh chép lại đoạn đó trong bức thư tình, Mộc Tiểu Dực đối với anh, chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong số hàng ngàn người.

Trái tim của anh là đường một chiều, Mộc Tiểu Dực đã vào rồi, thì không ra được, cuối cùng, anh lấy hết dũng khí, nói với cô câu “Tôi thích cậu”.

Bởi vì có cô, mới không phụ lòng thanh xuân.

Bình luận truyện