Thông tin truyện

Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế

Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế
Nguồn: www.wattpad.com/user/nguyenguyen9473
Trạng thái: Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 3 lượt
Tác giả: Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình (huangexiaohaogaoshiqing.lofter.com/)
Độ dài: 25 chương + 1 phiên ngoại.
Bản gốc: Đã hoàn.
Bản edit: Đã hoàn.
Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473).
Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. 

Giới thiệu

Tác giả nói rõ, truyện bảo đảm không ngược, mục đích duy nhất chính là muốn viết lại một câu chuyện khác với bi kịch của nguyên tác.

Nếu như A Tiện có mẫu thân thì sẽ thế nào?

Tàng Sắc Tán Nhân sẽ vì như tử mà không màng đó là bách gia gì tiên môn gì, trực tiếp mà mắng.

Có thể ở trên núi Bách Phượng thản nhiên xem Uông Kỷ cường hôn Tiện Tiện, thuận tay trợ giúp Vong Tiện yêu đương

Hoặc là hứng thú nổi lên, đi cắt râu Lam Khải Nhân

Và tất nhiên, quan trọng nhất chính là thuận tiện chăm sóc con trai. 

Chỉ có Tàng Sắc Tán Nhân sống lại, không có Ngụy Trường Trạch. 

Có thêm nhân vật sư tỷ của Tàng Sắc Tán Nhân, sủng sư muội vô điều kiện.

Bình luận truyện