Tác giả Lạc Khê Nhi

Anh Trai Hay Bạn Trai

4 chương
Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

3 chương
Thật Ra Tôi Không Ngốc Chút Nào

13 chương
Tuệ Tuệ Bình An

5 chương
Cậu Ấy Nhận Ra Tôi

6 chương
Yêu Thầm Nam Thần Sập Phòng

14 chương
Trúc Mã Không Yêu Tôi

33 chương
Con Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống

5 chương

10 chương

4 chương

6 chương

14 chương

8 chương

4 chương

20 chương

14 chương
Danh sách truyện của tác giả Lạc Khê Nhi