Thông tin truyện

Thẳng Nam Trạch Nữ Yêu Đương Rất Ngọt

Thẳng Nam Trạch Nữ Yêu Đương Rất Ngọt

Nguồn:

Muadongsaigon.wordpress.com

Trạng thái:

Full
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10
Đánh giá: 8.8/10 từ 7058 lượt
Thể loại: Hiện đại, mỹ thực, vừa gặp đã yêu, HE.
Nguồn convert: Tâm Tít Tắp
Edit: Mỏng

Văn án

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào theo cách của riêng Cảnh Nhạc và Hứa Chiêu Dương.

Một người thẳng đuồn đuột, có chút “thẳng nam ung thư” vô tư, một người lại ru rú suốt trong nhà, không quá thích ra ngoài

Thế mà lần đầu nhìn thấy Cảnh Nhạc, cô cho rằng mình đã tìm được “cải trắng” của mình

Các chương mới nhất