Truyện Bách Hợp

Ngự Tỷ Lão Sư

68 chương
Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi

66 chương
Đêm Nay Tỉnh Rượu

98 chương
Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã

99 chương
Phong Hoa Tuyết

82 chương
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận

27 chương
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

185 chương
Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

248 chương
[Bách Hợp] Tùy Hứng

66 chương

16 chương

119 chương

25 chương

68 chương

58 chương

179 chương

91 chương

139 chương

96 chương

85 chương

136 chương

51 chương

25 chương

41 chương

39 chương

84 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.