Truyện Bách Hợp

Chút Chuyện Của Thặng Nữ

53 chương
Mạc Đạo Vô Tâm

178 chương
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

70 chương
Đường Ngựa Vằn

70 chương
Cung Khuynh

123 chương
Phù Sinh Nhược Mộng

105 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.