Truyện Cổ Đại

Phò Mã Gặp Nạn

84 chương
Điên Vì Yêu

40 chương
Tình Mệnh

35 chương
Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

11 chương
Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

301 chương
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

130 chương

172 chương

78 chương

88 chương

39 chương

49 chương

13 chương

200 chương

3 chương

65 chương

61 chương

125 chương

172 chương

110 chương

54 chương

114 chương

121 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.