Truyện Cổ Đại

Kiến Long

129 chương
Trong Núi Có Hồ Ly

16 chương
Vệ Gia Nữ

8 chương
Chính Đạo Ánh Sáng Đã Hạ Tuyến

127 chương
[Bảo Liên Đăng] Hoá Bích

28 chương
Thứ Thuộc Về Tôi

20 chương
Xích Hiệp

16 chương
[BHTT] Tâm Can

3 chương
Ta Cần Vẻ Đẹp Này Để Làm Gì?

7 chương

68 chương

21 chương

132 chương

30 chương

10 chương

22 chương

78 chương

8 chương

158 chương

114 chương

4 chương

57 chương

13 chương

10 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.