Truyện Cổ Đại

Tên Háo Sắc Xấu Xa

15 chương
Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

20 chương
Sương Khói Giai Nhân

10 chương
Táo Bạo Khốc Nương Tử

80 chương
Thâm Viện Nguyệt

71 chương
Thích Sát Phu Quân

24 chương
Thiên Mệnh Tân Nương

65 chương
Tiếu Tướng Quân

29 chương
Yêu Kiều Đùa Lang Quân

10 chương

6 chương

60 chương

37 chương

20 chương

31 chương

56 chương

111 chương

39 chương

10 chương

59 chương

19 chương

9 chương

21 chương

55 chương

65 chương

30 chương

9 chương

139 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.