Truyện Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Quy Đồ

125 chương
Hoàng Đế Nan Vi

233 chương
Phượng Phi Ly

12 chương
Phụ Thân Đích Đại Thụ

52 chương
Vinh Khô Hoa Niên

42 chương
Ván Cược

31 chương
Sách Đạn Tinh Anh

69 chương
Hảo Mộc Vọng Thiên

102 chương
Hủy Tâm Chú

10 chương
Vô Thanh Thâm Xử

10 chương

12 chương

54 chương

22 chương

199 chương

58 chương

46 chương

10 chương

169 chương

55 chương

89 chương

108 chương

59 chương

40 chương

69 chương

102 chương

75 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).