Truyện Tiên Hiệp

Bà Xã Của Ta Là Chư Thiên Nữ Đế

3 chương
Kiếm Đạo Ca Hành

60 chương
Tam Thiên Lưu Hành

41 chương
Thế Giới Huyền Huyễn

108 chương
Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

67 chương
Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

104 chương
Văn Lang Đại Lục

30 chương
Tiên Cung

8 chương

364 chương

1085 chương

86 chương

4 chương

132 chương

20 chương

17 chương

129 chương

4 chương

75 chương

3 chương

120 chương

130 chương

4 chương

15 chương

100 chương

8 chương

49 chương

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện có những yếu tố huyền ảo, mạch truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới thân tiên đầy mê hoặc những cũng không kém phần nguy hiểm của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiên Tiên
 • Thượng Tiên
 • Kim Tiên
 • Huyền Tiên
 • Đại La Kim Tiên
 • Tiên Vương
 • Tiên Tôn
 • Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.