Truyện Tiên Hiệp

Thượng Cổ

70 chương
Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

278 chương
Ta Là Hàn Vũ Thiên

241 chương
Dị Giới Khâm Liệm Sư

110 chương
Cự Long Thức Tỉnh

370 chương
Tam Nguyên Chấn Thế

120 chương
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

25 chương
Tiên Phu Lâm Môn

7 chương

43 chương

41 chương

21 chương

80 chương

33 chương

42 chương

165 chương

141 chương

85 chương

124 chương

69 chương

201 chương

157 chương

242 chương

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện có những yếu tố huyền ảo, mạch truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới thân tiên đầy mê hoặc những cũng không kém phần nguy hiểm của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiên Tiên
 • Thượng Tiên
 • Kim Tiên
 • Huyền Tiên
 • Đại La Kim Tiên
 • Tiên Vương
 • Tiên Tôn
 • Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.