Trọng Sinh hoàn (full)

Mèo Yêu

77 chương
Đêm Trước Ly Hôn

99 chương
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

142 chương
Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

281 chương
Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

61 chương
Công Chúa Hòa Thân

77 chương
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

1085 chương
Đích Trưởng Nữ

265 chương

23 chương

213 chương

21 chương

137 chương

3610 chương

35 chương

107 chương

50 chương

177 chương

84 chương

139 chương

13 chương

320 chương

120 chương

21 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.