Trọng Sinh hoàn (full)

Thứ Nữ Vợ Kế

87 chương
Y Thủ Che Thiên

660 chương
Mị Công Khanh

246 chương
Quyền Lực Tuyệt Đối

878 chương
Bạch Nhật Y Sam Tận

72 chương
Ảnh Hậu Tái Sinh

28 chương
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

256 chương
Vương Phi Thần Trộm

38 chương
Xuân Mang Lưu Luyến

85 chương

5 chương

10 chương

49 chương

119 chương

476 chương

84 chương

19 chương

60 chương

65 chương

111 chương

445 chương

59 chương

507 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.