Truyện Võng Du

Võng Du Thực Vật Sư

170 chương
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

399 chương
Vô Tận Vũ Trang

378 chương
Vương Bài Tiến Hóa

0 chương
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

1104 chương
Vô Hạn Tương Lai

264 chương
Vô Hạn Thự Quang

559 chương
Vô Hạn Khủng Bố

308 chương
Sất Trá Phong Vân

1252 chương
Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

107 chương

395 chương

54 chương

362 chương

460 chương

398 chương

1788 chương

289 chương

602 chương

132 chương
Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))