Thông tin truyện

Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Trẫm Không Muốn Sống Nữa
Nguồn: Wattpad.com/user/goodbye__for_fear
Trạng thái: Full
Đánh giá: 4.8/10 từ 6 lượt
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, tương ái tương sát, hoan hỉ oan gia, HE.
Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh

Văn án

Cứ mỗi đêm là Hoàng đế sẽ thành tâm thắp ba nén hương cầu khấn, ước nguyện cả đời này chỉ mong có thể “làm mất mặt Phó Tránh, hành hạ hắn, khiến hắn thương tâm muốn chết.”

Vậy nên, mang theo mong ước đau đáu cõi lòng, khát vọng hừng hực biến nó thành hiện thực này, ban ngày Hoàng đế càng cố gắng hơn nữa để “Phó Tránh nếm mùi đau khổ, nếm mùi đau khổ, nếm mùi đau khổ.”

Nhưng trên thực tế là, đấu cả đời với Phó Tránh khiến Sầm Duệ hiểu rõ một đạo lý: Không tìm đường chết sẽ không phải chết.

[Một câu giới thiệu vắn tắt: Huyết lệ sử của nữ đế bi kịch mỗi ngày đều bị gian thần làm tức chết một trăm lần.]

Các bộ quan viên có trong truyện

1. Lục bộ:

– Lại bộ: Bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.

– Lễ bộ: Trông coi việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.

– Hộ bộ: Quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo...Hay hôn nhân, hộ khẩu, coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ.

– Binh bộ: Quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược, cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước.

– Hình bộ: Chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.

– Công bộ: Phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.

2. Lục tự: Thừa hành công việc Lục bộ trao cho.

- Đại lý tự: Cơ quan phụ trách hình án. Xét xong án chuyển sang Hình Bộ để tâu lên vua quyết định

- Hồng Lô tự: Phụ trách việc tiếp đón và tổ chức lễ nghi khi những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến. Tổ chức việc xướng danh những người đỗ trong kỳ thi đình; lo an táng đại thần qua đời.

- Thái thường tự: Cơ quan phụ trách lễ nghi, âm nhạc cung đình, trông coi đền chùa thờ trời, đất, thần bốn mùa.

- Quang lộc tự: Phụ trách nấu rượu lễ, chuẩn bị đồ lễ trong các buổi lễ hay yến tiệc của triều đình.

- Thái bộc tự: Cơ quan phụ trách xe ngựa của vua và coi sóc chuồng ngựa của vua và hoàng tộc, điều hành các đồng cỏ để chăn nuôi trên toàn quốc.

- Thượng bảo tự: Phụ trách việc văn phòng giúp vua, giữ ấn triện, sao chép sắc chỉ vua ban hoặc những chương sớ sổ sách đã được vua chuẩn tấu.

3. Các cơ quan chuyên môn

– Cơ mật viện: Coi việc cơ mật, nắm quyền binh.

– Ngự sử đài: Cơ quan giám sát, can gián.

– Hàn lâm viện: Lo biên soạn văn thư.

– Quốc tử giám: Lo dạy dỗ đào tạo con em giới cầm quyền.

– Khâm thiên giám: Coi thiên văn, lịch pháp.

Bình luận truyện