Thông tin truyện

Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù

Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù
Nguồn: Wattpad.com/user/mysunshine520
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 9.4/10 từ 5 lượt
Tên Hán Việt: Bị ngã tra quá đích chủ giác đô lai trảo ngã báo cừu liễu.
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Tương ái tương sát.
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án

Hạ Du vì có thể sinh tồn, bất cứ việc gì cũng có thể làm, bât cứ việc gì cũng dám làm.

- -----------

Hạ Du tích cực gom góp giá trị hắc hóa của nhân vật, thế nên luôn tìm đường chết mà không ngừng được, chính vì thế mà khiến nữ chính lần lượt đều thành kẻ điên cuồng.

Hạ Du còn quá trớn hơn, cảm giác chưa đủ, thế nên nàng hăng hái đổ thêm dầu vào, khiến lửa cháy càng mạnh.

Mỗi lần Hạ Du đều hóa thân thành vai ác thâm tình vô cùng, khiến nữ chính chìm đắm tỏng đó, sau cùng lại chết ngay trước mắt nữ chính, khiến nữ chính hỏng mất, khiến nữ chính điên cuồng, khiến nữ chính hắc hóa

Sự liễu phất y khứ,

Thâm tàng thân dữ danh.

(Hai câu thơ trong bài "Hiệp khách hành" - Lý Bạch.

Tạm dịch:

Việc xong rũ áo ra đi

Ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm)

Hạ Du cũng chẳng mong nhớ gì những nữ chính mình đã làm tổn thương. Cho đến một ngày, hệ thống của nàng thay đổi!

Nàng bị bắt phải về lại những thế giới đã bị nàng đã phá tan kia, bị bắt gặp lại những nữ chính đã hắc hóa hết mức kia.

Giáo chủ bạch liên hoa/ Học bá cao lãnh/ Nữ tử bị bỏ rơi nơi nhà cao cửa rộng/ Nhân viên mới vào làm/ Trung khuyển ăn mày nhỏ/ Bạo quân hoàng đế: Ha hả

Hạ Du:...

Tag: Tương ái tương sát/ Mau xuyên.

Vai chính: Hạ Du/ Vai phụ: Khác.

Tóm tắt một câu: Lúc trước lẽ ra phải để lại đường lui.

Lập ý: Làm người ắt phải chuẩn bị đường lui, để ngày sau vui vẻ gặp lại.

Bình luận truyện