Thông tin truyện

Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn
Đánh giá: 6.7/10 từ 3 lượt
Tên gốc: Xuyên thư mạt thế, cự tuyệt đương pháo hôi nữ xứng.
Thể loại: Xuyên thư, pháo hôi, HE

Văn án

Mọi người xuyên qua tiểu thuyết thì đều thành người đặc biệt, làm nữ chính, làm nữ phụ, thay đổi nhân sinh, nàng thì thành nhân vật pháo hôi, làm đá kê chân.

Có thể không phải nữ chính, không phải nữ phụ, nhưng tuyệt đối không thể là pháo hôi!

May mà trời không tuyệt đường người, dựa vào bàn tay vàng nàng nhất định phải cố gắng xông pha qua mạt thế này.

Thực lực không đủ thì trước ẩn mình phát triển, có đủ năng lực rồi thì rời xa nam nữ chính. Một đường đánh quái thăng cấp, rời xa vận mệnh pháo hôi tìm đường chết, tự mình trở thành nhân vật chính!

PS: Nữ chủ không phải người.

Danh sách chương

Bình luận truyện