Tác giả Thanh Khâu Thiên Dạ

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

164 chương
Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ

15 chương
Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

131 chương
Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

4 chương
Tận Thế Tông Sư

29 chương
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

309 chương
Không Tin Tà

142 chương
Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

53 chương
Danh sách truyện của tác giả Thanh Khâu Thiên Dạ