Truyện Đam Mỹ

Quốc Sư Giúp Đỡ

6 chương
Tinh Chấn

22 chương
Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

62 chương
Phu Nhân Giả

98 chương
Trường Uyên Lạc Nhật

7 chương
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược

22 chương
Thân Thể Yếu Đuối

6 chương
Xuyên Làm NPC Phản Diện

44 chương

13 chương

102 chương

6 chương

6 chương

18 chương

45 chương

3 chương

9 chương

71 chương

52 chương

4 chương

4 chương

20 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).