Truyện Đam Mỹ

Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

31 chương
Những Ngày Tháng Yêu Đương Cùng Chí Tôn

89 chương
Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

101 chương
Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

83 chương
Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

47 chương
Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

116 chương
Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

83 chương

14 chương

14 chương

12 chương

12 chương

80 chương

101 chương

5 chương

9 chương

17 chương

67 chương

11 chương

29 chương

25 chương

70 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).