Truyện Đô Thị

Cực Phẩm Tà Thiếu

835 chương
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

172 chương
Công Tử Điên Khùng

507 chương
Con Dâu Nhà Giàu

254 chương
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

170 chương
Cô Dâu Siêu Quậy

110 chương
Cao Quan

660 chương

750 chương

390 chương

123 chương

200 chương

1303 chương

439 chương

2771 chương

465 chương

1521 chương

398 chương

688 chương

147 chương

173 chương

350 chương

183 chương

478 chương

132 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.