Truyện Đô Thị

Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

34 chương
Kill Your Husband

112 chương
Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

82 chương
Sắc Xuân Dụ Hoặc: Quấn Quýt Không Rời

18 chương
Tổng Tài Tại Thượng: Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

77 chương
Quá Muộn Để Nói Lời Yêu

58 chương
Boss Dương Thầm Thương

43 chương
Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc

4 chương

10 chương

62 chương

5 chương

38 chương

58 chương

10 chương

7 chương

14 chương

13 chương

105 chương

22 chương

27 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.