Truyện Đô Thị

Đặc Công Xuất Ngũ

330 chương
Yêu Nghiệt

27 chương
Y Quan Cầm Thú

129 chương
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

67 chương
Vô Địch Hắc Quyền

655 chương
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

64 chương
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

129 chương
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

120 chương

204 chương

362 chương

1596 chương

585 chương

646 chương

630 chương

570 chương

252 chương

286 chương

190 chương

118 chương

1209 chương

483 chương

2272 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.