Truyện Đô Thị

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

2205 chương
Ngại Gì Lên Giường

76 chương
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

409 chương
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

111 chương
Lưu Manh Lão Sư

2001 chương
Lãng Tích Hương Đô

554 chương
Hotgirls Siêu Quậy

261 chương
Hợp Đồng Tình Nhân

244 chương
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

405 chương
Hoàng Kim Đồng

882 chương

829 chương

1475 chương

163 chương

306 chương

835 chương

172 chương

507 chương

254 chương

170 chương

110 chương

660 chương

750 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.