Truyện Hài Hước

Chuyện Con Thỏ

5 chương
Phò Mã Gian Manh

80 chương
Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

114 chương
Ngọc Tỏa Dao Đài

61 chương
Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

175 chương
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

350 chương
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

299 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.