Truyện Hệ Thống

Bút Tru Thiên Hạ

10 chương
Bệnh Án

2 chương
Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

280 chương
[Xuyên Nhanh] Ta Là Thật Sự Có Tiền

7 chương
Hệ Thống Ăn Cơm Mềm

5 chương
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

38 chương
Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

17 chương

100 chương

40 chương

145 chương

115 chương

51 chương

30 chương

22 chương

93 chương

36 chương

8 chương

4 chương

40 chương

3 chương

68 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.