Truyện Huyền Huyễn

Tối Cường Đại Sư Huynh

4 chương
Đùa Giỡn Diêm Vương

10 chương
Hoàng Hậu Ác Độc

13 chương
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

62 chương
Đế Quân Sư Tôn

14 chương
Hoa Hạc Lệnh

5 chương
Ác Bá

314 chương
Phong Ngự

265 chương
Quỷ Thê

30 chương
Gái Già Gả Bảy Lần

56 chương

50 chương

55 chương

10 chương

16 chương

36 chương

138 chương

803 chương

71 chương

18 chương

85 chương

3 chương

27 chương

7 chương

8 chương

12 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.