Truyện Huyền Huyễn

Chí Tôn Vô Lại

371 chương
Chí Tôn

792 chương
Bất Tử Bất Diệt

223 chương
Băng Hỏa Ma Trù

461 chương
Bàn Long

809 chương
Âm Dương Miện

809 chương
Ác Ma Pháp Tắc

902 chương
Mật Mã Tây Tạng

235 chương
Bá Y Thiên Hạ

458 chương
Thiên Tài Tướng Sư

915 chương

974 chương

1255 chương

1470 chương

1566 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.