Truyện Khoa Huyễn

Thanh Mai

20 chương
Quân Giáo Sinh

147 chương
Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

75 chương
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

21 chương
Tận Thế Ca

64 chương
Mặc Trạc

182 chương
Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử

33 chương
Thành Trì Tận Thế

54 chương
Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

900 chương

45 chương

0 chương

169 chương

313 chương

100 chương

99 chương

2025 chương

13 chương

103 chương

482 chương

6 chương

368 chương

606 chương

250 chương

82 chương

931 chương

57 chương

392 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.