Truyện Khoa Huyễn

Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

103 chương
Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

482 chương
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

6 chương
Trọng Khải Mạt Thế

368 chương
Sư Sĩ Truyền Thuyết

606 chương
Hắc Ám Văn Minh

250 chương
Trọng Sinh Chi Tồn Tại

82 chương
Gian Khách

931 chương
Chạm Tay Vào Quá Khứ

57 chương
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

392 chương

3 chương

103 chương

84 chương

130 chương

28 chương

1044 chương

159 chương

224 chương

16 chương

456 chương

153 chương

116 chương

102 chương

12 chương

57 chương

19 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.