Truyện Khoa Huyễn

Đại Mạc Thương Lang

116 chương
Kiêu Sủng

102 chương
Tận Thế Lãnh Chúa

12 chương
Bậc Thầy Phản Diện

57 chương
Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa

19 chương
Hệ Thống Game Thủ

12 chương
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

399 chương
Ngục Thánh

336 chương

378 chương

4 chương

0 chương

1104 chương

484 chương

264 chương

559 chương

308 chương

1252 chương

350 chương

107 chương

153 chương

136 chương

631 chương

1650 chương

362 chương

1328 chương

751 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.