Truyện Khoa Huyễn

Sất Trá Phong Vân

1252 chương
Đại Vũ Trụ Thời Đại

350 chương
Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

107 chương
Sáp Kiện Vô Địch

153 chương
Tuyệt Thế Toàn Năng

136 chương
U Minh Trinh Thám

631 chương
Thần Ma Hệ Thống

1650 chương
Tử Thần Chi Tiễn

362 chương
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

1328 chương
Siêu Cấp Cường Giả

751 chương

554 chương

398 chương

171 chương

289 chương

235 chương

132 chương

1485 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.