Truyện Kiếm Hiệp

Hệ Thống Tà Đạo

30 chương
Đao Giả Bá Vương

44 chương
Nguyên Giới Đại Đế

8 chương
Hắc Long

25 chương
Tồn Tại Tối Cao

3 chương
Ma Thần

4 chương
Thanh Niên Óc Chó

17 chương
Ngự Phong Phấn Cô Nương

17 chương

3 chương

15 chương

64 chương

17 chương

165 chương

340 chương

9 chương

52 chương

4 chương

5 chương

190 chương

528 chương

764 chương

15 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.