Truyện Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Kỳ

81 chương
Thư Kiếm Trường An

746 chương
Kiếm Đạo Độc Thần

3923 chương
Giang Hồ Dị Giới

100 chương
Tình Duyên Đạo

90 chương
Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký

13 chương
Đế Quốc Thiên Phong

303 chương
Phi Hồ Ngoại Truyện

84 chương
Giang Hồ Thập Ác

128 chương

32 chương

181 chương

25 chương

68 chương

47 chương

49 chương

111 chương

64 chương

44 chương

123 chương

52 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.