Truyện Kiếm Hiệp

Đệ Nhất Long Tế

32 chương
Thần Vương Bất Diệt

578 chương
Thiên Tài Tiên Đạo

1238 chương
Kiếm Vực Vô Địch

2806 chương
Vạn Cổ Đế Tế

23 chương
Quật Khởi Thời Đại Mới

74 chương
Thiên Hạ Kiếm Tông

55 chương
Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

991 chương
Đan Đại Chí Tôn

1655 chương

24 chương

435 chương

7 chương

12 chương

4290 chương

21 chương

24 chương

5 chương

38 chương

10 chương

16 chương

50 chương

9 chương

21 chương

30 chương

19 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.