Truyện Kiếm Hiệp

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

30 chương
Thông Thiên Cổ Lộ

25 chương
Phong Lưu Tiểu Tử

15 chương
Phong Trung Dạ Điệp

19 chương
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

80 chương
Cửu Chuyển Ma Kinh

102 chương
Sinh Tử Biến

3 chương
Hòa Thượng Mặt Đỏ

10 chương
Vạn Cổ Chi Vương

55 chương

60 chương

2 chương

120 chương

3 chương

1321 chương

50 chương

50 chương

28 chương

2 chương

94 chương

29 chương

64 chương

25 chương

9 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.