Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Hiệp Tình

187 chương
Lộng Gió

42 chương
Thần Thoại

107 chương
Tu Tiên Đá Thần

103 chương
Thiếu Niên Ca Hành

309 chương
Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

104 chương
Xích Quỷ Truyền Thừa

58 chương
Kiếm Tôn

343 chương
Hắc Phong Thần Đạo

111 chương
Điều Tiếu Lệnh

3 chương

79 chương

822 chương

59 chương

1 chương

382 chương

106 chương

35 chương

69 chương

135 chương

88 chương

659 chương

129 chương

41 chương

47 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.