Truyện Sắc

Phúc Diễm Tiêu Dao

286 chương
Ngận Thuần Ngận Ái Muội

2205 chương
Lưu Manh Lão Sư

2001 chương
Lãng Tích Hương Đô

554 chương
Hoán Kiểm Trọng Sinh

829 chương
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

1475 chương
Dục Vọng Đen Tối

163 chương
Cực Phẩm Tà Thiếu

835 chương
Cận Thân Bảo Tiêu

750 chương
Cận Chiến Bảo Tiêu

390 chương

1303 chương

465 chương

688 chương

173 chương

674 chương

898 chương

969 chương

253 chương

118 chương

1274 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.