Truyện Sủng

Đáp Lại Lời Yêu

80 chương
Vừa Thấy Em Liền Cười

4 chương
Cà Rốt Ổ Bên

6 chương
Dáng Vẻ Em Khi Cười

7 chương
Đá Viên Và Rượu Trắng

20 chương
Tham Tiền, Háo Em

32 chương
Vạn Phần Mê Luyến

44 chương
Khi Nam Thần Biến Thành Dưa Chuột

3 chương
Đốt Cháy

18 chương
Ý Tưởng Không An Phận

12 chương

6 chương

15 chương

3 chương

49 chương

117 chương

55 chương

10 chương

79 chương

28 chương

31 chương

8 chương

6 chương

58 chương

41 chương

39 chương

15 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.