Truyện Trọng Sinh

Giai Thoại Anh Và Em

58 chương
Gia Cát Linh Ẩn

352 chương
Quý Nữ Khó Cầu

145 chương
Thứ Nữ Vợ Kế

87 chương
Ta Là Chính Thê Của Chàng

111 chương
Quỷ Hoàng Phi

113 chương
Thanh Gươm Hổ Phách

209 chương
Y Thủ Che Thiên

660 chương
Liệp Giả Thiên Hạ

461 chương
Tận Thế Lãnh Chúa

12 chương

3610 chương

550 chương

956 chương

3132 chương

228 chương

165 chương

1005 chương

878 chương

1357 chương

507 chương

2771 chương

731 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.