Truyện Xuyên Không

Thiếu Tá Giành Vợ

178 chương
Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

6 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

136 chương
Hồi Đáo Lê Triều

45 chương
Mỹ Nhân Nói Dối

15 chương
Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

5 chương

10 chương

13 chương

8 chương

27 chương

3 chương

24 chương

142 chương

45 chương

23 chương

27 chương

44 chương

61 chương

16 chương

81 chương

117 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.