Truyện Xuyên Không

Nam Phụ Yêu Nữ Phụ

9 chương
Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

50 chương
Tiểu Thiếp Độc Sủng

4 chương
Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

12 chương
Yato Rơi Vào Magi

11 chương
Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

74 chương
Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

64 chương
Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

129 chương
Nhật Nguyệt Kết Duyên

131 chương

34 chương

95 chương

51 chương

284 chương

108 chương

34 chương

39 chương

90 chương

121 chương

65 chương

4 chương

56 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.