Truyện Xuyên Không

Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

197 chương
Hàng Long Quyết

146 chương
Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

104 chương
Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi

33 chương
Nữ Nhị Đại Tác Chiến

81 chương

39 chương

52 chương

18 chương

8 chương

180 chương

3 chương

17 chương

38 chương

92 chương

32 chương

31 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.