Truyện Xuyên Không

364 chương

6 chương

85 chương

35 chương

7 chương

6 chương

208 chương

76 chương

58 chương

60 chương

88 chương

81 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.