Truyện Xuyên Không

Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

78 chương
Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Đoản Mệnh

5 chương
Nhân Vật Phản Diện Của Tôi

5 chương
Tay Xé Trà Xanh: Ta Bảo Vệ Nam Chính

23 chương
Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

38 chương
Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

35 chương
Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

112 chương
Chinh Phục Mỹ Nam

9 chương

142 chương

19 chương

62 chương

115 chương

23 chương

48 chương

93 chương

191 chương

80 chương

103 chương

14 chương

41 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.