Truyện Xuyên Không

Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

208 chương
Bộ Bộ Kinh Tâm

126 chương
Tầm Tần Ký

288 chương
Sở Hán Tranh Bá

567 chương
Siêu Cấp Thư Đồng

424 chương
Siêu Cấp Gia Đinh

986 chương
Phương Trượng

738 chương
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

864 chương
Kiếm Phệ Thiên Hạ

385 chương
Hoạt Sắc Sinh Kiêu

425 chương

875 chương

636 chương

1162 chương

728 chương

585 chương

190 chương

2272 chương

507 chương

465 chương

1489 chương

1418 chương

674 chương

984 chương

842 chương

624 chương

382 chương

731 chương

458 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.