Truyện Xuyên Không

Vương Phi Lạnh Nhạt

12 chương
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

129 chương
Ma Đô

151 chương
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

268 chương
Ngự Mạt Thế

24 chương
Tung Hoành Dị Thế

36 chương

1545 chương

188 chương

13 chương

18 chương

31 chương

55 chương

192 chương

8 chương

125 chương

8 chương

182 chương

352 chương

112 chương

34 chương

33 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.