Truyện Xuyên Không

Tướng Minh

298 chương
Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

66 chương
Thứ Nữ Yểu Điệu

137 chương
Hiền Tri Thiên Lý

169 chương
Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm

27 chương
Ai Nói Ta Là Phế Vật???

32 chương
Linh Vũ Thiên Hạ

4707 chương
Manh Hậu

38 chương
Trọng Sinh Vợ Thương Nhân

32 chương

48 chương

53 chương

55 chương

70 chương

50 chương

166 chương

12 chương

72 chương

113 chương

313 chương

13 chương

10 chương

237 chương

140 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.