Thông tin truyện

Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè

Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè
Nguồn: Wattpad.com/user/TheKonbini
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Tên Hán Việt: Lão sư, ngã thị nâm đích khoa đại biểu.
Thể loại: Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Niên hạ, Thầy trò, Vườn trường, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 24 chương.
Hậu kỳ: The Konbini.

Văn án
Thầy Nghiêm: Cậu là học sinh của trường trung học phụ thuộc Sư Đại à?

Bạn học  Trương: Thầy à, em là cán sự bộ môn của thầy đó!
【Được đằng chân lân đằng đầu học sinh VS Núi băng đến đúng lúc sẽ tan thầy giáo】

Gặp phải một thầy giáo lạnh lùng như núi băng thì phải làm sao đây?

Một từ thôi: Khóc!

Bình luận truyện